Recsk‎ > ‎

9. Irodalom

A téma iránt érdeklõdõk többek között az alábbi könyvekben találhatnak leírást a Recski Kényszermunkatáborról:

Sztáray Zoltán: Souvenir du camp de concentration de Recsk
Saturne, Paris,1957

Földváry-Boér Elemér: A kiszolgáltatottak
Keresztény Értelmiségek Szövetsége, Budapest, 1991 München 1957

Sztáray Zoltán: Death Camp at Recsk
United States Information Agency. Washinton, D.C. 1958

Faludy György: My Happy Days in Hell
Andre Deutsch. London, 1962.

Sztáray Zoltán: A recski kényszermunkatábor
Új Látóhatár, München, 1981

Sztáray Zoltán: A recski kényszermunkatábor
A Recski Kényszermunkatábor Volt Rabjainak Nemzetközi Képviselete, San Bernardino, 1981

A recski kényszermunkatábor
Szamizdat. Budapest, 1981

Recski Tanú.
Kõnyomatos, Recski Szövetség.San Bernardino, 1981-1990

Michnay Gyula: Szökés a recski kényszermunkatáborból
Új Látóhatár, München, 1982

Nyeste Zoltán: Recsk. Emberek az embertelenségben.
Magyar Öregdiák Szövetség. Bessenyei Kör, New Brunswick, 1982

Nyeste Zoltán: Recsk. Emberek az embertelenségben.
Szamizdat, Budapest, 1983

Faludy György: Börtönversek, 1949-52 (Az ávó pincéjében és Recsken).
Recski Szövetség. München, 1983

Javorniczky István: Recsk 1950-1953, Interjú.
Mozgó Világ, Budapest, 1986/10

Erdey Sándor: A recski tábor rabjai
Saját kiadás. München, 1984

Böszörményi Géza és Gyarmathy Livia: Õrizetbe vételét meghosszabbítom.
Interjú. Alföld, 1988/8

Bíró Sándor: A "mátrai" lovagrend. Egy recski fogoly emlékezései
Dovin Kft. Budapest,  1989

Faludy György: Pokolbéli víg napjaim
Magyar Világ Kiadó. Pécs, 1989

Dobó József: Megszöktem Recskrõl
Recski Szövetség, San Bernardino,  1990

Györgyey Ferenc Aladár: Lágerhumor
Interart. Budapest,  1990

Böszörményi Géza: Recsk 1950-1953
Interart. Budapest, 1990

Benkõ Zoltán: Történelmi keresztutak
Felsõmagyarországi Kiadó. Miskolc 1993

Csendes Béla: Ráadás a maradékból. Versek 1991-1994
Sodalitas. Wien/Bécs, 1995

Gáti Róbert: Bûnhõdés
Kossuth. Budapest, 1996


Recskről megjelent további irások:

Dr. Rainprecht Antal: Beszámolóm a recski haláltáborról  http://www.magtudin.org/A%20recski%20halaltabor.htm
Wikipedia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Recski_k%C3%A9nyszermunkat%C3%A1bor