Recsk

      
            

    A Recski Kényszermunkatábor


"Minden népnek, nemzetnek időnként szembe kell néznie önmagával. A dicsőséges korszakaival és a szégyenteljesekkel is. Az utóbbiak közé sorolhatjuk az 1950 és 1953 között törvénytelenül fenntartott Recski Kényszermunkatábort is. Emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy ne merüljön el a feledés homályában."

Sztáray Zoltán


         "Kell, hogy Recsknek tisztes emléke maradjon, mindenekelõtt azért, mert 30 év múlva ezt már nem lehet elhinni, és kell, hogy a derék, tisztes tanulságot ebbõl levonják. A másik ok az, hogy a történteket már az élõk sem nagyon hiszik el, és néha, hogyha megpróbálok visszaemlékezni rá, én magam sem tudom elhinni, teljes realitásnak felfogni, olyan lehetetlen volt, hogy Voltaire után, és a felvilágosodás után, a XIX. század után ez jöjjön Európa közepén."

          Faludy György


  Faludy György

  A VÉREBEK

  Ma éjjel történt. Pár hónapja
  érkeztek meg a vérebek
  hat behemót kutya egy ávós
  tisztessel. Édes keveset

  törõdtünk velük. Mit árthatnak
  ugyan még nekünk e dögök,
  õrtornyok, pisztolyok, szögesdrót,
  géppuskák lángszórók között?

  Az õrök néhány rabtársunkat
  választották ki s ezeken
  tanították be a kutyákat
  törzs elõtt, a zöld gyepen.

  - Fogd meg a rablót! - ordították,
  s a félholt emberek után
  szaladtak velük. Ha elérték,
  visszarántották a kutyát.

  vagy nem. Éjjente csaholásra
  ébredtem fel a vackomon
  õrségváltáskor; azután ezt is
  megszoktam, mint mást. Csak azon

  csodálkoztam, hogy az ávósok
  ühödt szövetségeseik
  iránt sem ismernek irgalmat,
  s ezeket is rúgják, verik,

  kõvel dobálják, mint bennünket.
  s ahogy a mókusokat is
  agyoncsapják, s hogy a szende
  szalamanderek lábait

  elcsapkodják szekercéjükkel,
  a ahogy az útról gondosan
  letérnek, hogy egy halványlila
  kökörcsint eltapossanak.

  Szerettem ottkinn a kutyákat
  s õk engem. De a vérebek
  közelét itt sehogyse bírtam,
  és elfogott a rémület,

  ha mellettük kellett dolgoznom.
  Egy borjúképû, tejfehér
  szukától féltem a legjobban:
  ez oldalvást fordult felém

  s úgy bámult mindig. Hagyd már abba,
  - gondoltam -, undok szörnyeteg!
  Büdös vagyok és fogpiszkáló
  lábszárcsontom nem jó neked.

  combom, mint csontváz a szertárban,
  hátuljamon hús nem maradt,
  s ráadásul jog, törvény ellen
  és ártatlanul tartanak

  e táborban, mint szinte minden
  rabtársamat. Legyen elég!
  Ne nézz, vérszomjas dög! De az csak
  nem vette le rólam szemét.

   ***

  Ma éjjel, álmomban, hallottam
  a nagy ugatást a barakk
  elõtt, s az õrt, ki az ajtóról
  leszedte a nehéz vasat,

  s aztán, félig ébren, hallottam,
  ahogy kihívott valakit.
  Az embert, hogy ne leljen nyugtot,
  vallatni ilyenkor viszik

  egy összeesküvés ügyében,
  mit aznap délben a kehes
  bérgyilkos Péter Gábor fundált
  ki íróasztala megett.

  A barakk, mintha szétnyílt volna:
  hosszában átfütyült a szél,
  s egyszerre ott feküdt mellettem
  a borjúképû, tejfehér

  véreb. Kinyúlt és meg sem moccant,
  csak éppen halántékomat
  nyalta buzgón. Én puha szõrét
  csókoltam a torka alatt.

  és átöleltem. Kintrõl az õr
  kiváncsiskodott: - A kutyák?
  Amire egy sipító fejhang:
  - A fasisztákhoz álltak át.

  Ezen röhögtek. Velem szemközt,
  a priccsen Ziegler Bandi és
  Somogyi Béla közt - mindketten
  felültek - egy sötét, nehéz

  test, mit négy kézzel simogattak.
  Víz van, de mibõl etetem?
  - Töprengtem. S máris elaludtam,
  a fejével a mellemen.

   ***

  Együtt ébredtünk fel ma reggel.
  Oly hosszú volt a munkanap
  Fenn a hegyen! Csak egy órája,
  Hogy bevonultunk, alkonyat

  elõtt. A törzs alatt a lejtõn
  vérbe fagyva feküdt az öt
  kutya, és csak a fehér élt még:
  a kettõs drósövény között

  járt lassan körbe, három lábon,
  lecsüggõ fejjel; szép fehér
  szõrének már megtört a fénye,
  csupa agyag volt és csupa vér;

  olykor megállt egy pillanatra,
  bizonytalanul, mint aki
  megadta magát. s felvonított
  az ávósok barakkjai

  felé. Száz lépés volt közöttünk
  s az árok. A baka lelõ
  az õrtoronyból, ha átmászok.
  Vér és bugyborgó levegõ

  tört fel az oldalán sebébõl.
  Én meg csak álltam. Mit tegyek?
  Jaj, Magyarország, sóhajtottam
  és eltakartam szememet. - - -

  Itt fekszem most a szalmazsákon,
  kint már setét van. Két kezem
  elszáradt falevél mellettem.
  Denevér ül a térdemen.

  Tüdõm sípol. Sebláz vacogtat.
  Az oldalamból vér csepeg.
  Azt is tudom, hogy képzelem csak;
  de mindhalálig képzelem.

   (Recsk, 1951)
Hudson-parti álom - Karácsony